Cursusaanbod Talen

In de taalcursussen van Tatteljee verwerf je snel basiskennis zodat je de nieuw verworven taal meteen in de parktijk kan gebruiken. Woordenschat en grammatica zijn onontbeerlijk, maar het belangrijkste doel is de taal te spreken.

Je krijgt les in groep van ervaren taaldocenten op basis van gedegen lesmethodes.
LET OP! Gebruik bij inschrijven dit nieuw rekeningnummer: BE04 9731 4691 5931 dat vermeld staat op uw per mail ontvangen betalingsopdracht.
  • Vlaamse Gebarentaal
  • Iers
  • Duits
  • Engels : Uit de voeten met ENGELS , ENGELS INSTAP , ENGELS BASIS
  • Frans : Uit de voeten met FRANS , OPFRISCURSUS FRANS , FRANS TAALATELIER
  • Italiaans : Uit de voeten met ITALIAANS , ITALIAANS INSTAP
  • Spaans : Uit de voeten met SPAANS , SPAANS INSTAP A , SPAANS BASIS , SPAANS GEVORDERDEN A , SPAANS GEVORDERDEN B , SPAANS TAALATELIER